Pearsanra

Imeachtaí Scoile

welcome to our new site!

'Sé mana na scoile ná "Ad Totam Personam" nó an dalta a fhorbairt ina iomláine. Mar ráiteas misin 'sé an cuspóir atá againn ná "Oideachas Leathan Liobrálach a chur ar dhaltaí trí Mheán na Gaeilge". Níl aon réimse foghlama ná aon cheisteanna nach bhfuilimid sásta, i bprionsabal, aghaidh a thabhairt orthu. Cuirimid romhainn ligean do dhaltaí bláthú agus na buanna atá acu a thabhairt go barr feabhais. 


Tuilleadh Le teacht...Fógraí